top of page
Birgit_underviser.jpg
Kurs 1.jpg

Årshjulet 2023


26.01 Styremøte 
08.02 Årsmøte Hedmark birøkterlag 
22.02 Styremøte 

14.03 Introduksjonskurs (informasjonskveld) 

22.03 Styremøte 
?        Nybegynnerkurs (oppstart) 
??.03 Årsmøte Honningcentralen (for medlemmer) 
??.03 Årsmøte Norges birøkterlag 
19.04 Styremøte 
13.05 Vårdag 
03.06 Mjødkurs 
25.06 Birøktens dag - Odal birøkterlag 
28.06 Styremøte 
06.09 Styremøte 

23.09 Høstdag 
18.10 Styremøte (sukker refusjon) 
15.11 Styremøte 
25.11 Tillitsmannsmøte Hedmark birøkterlag 

13.12 Årsmøte Ringsaker birøkterlag 

 

________________________________________

Aktiviteter tidligere år

90 års-jubileet 2021

6. november avholdt birøkterlaget jubileumsmiddag for medlemmer og innbudte gjester.

Det ble servert en 3-retters meny, med innslag av honning i alle rettene. 

Middag, Birgit Nordby ønsker velkommen

Morten Bull holder foredrag

Morten Bull holder foredrag om vårutvikling

Vertskapet

Vårdagen 2019

Dagen startet med foredrag med Roar Ree Kirkevold, som snakket om den nye boken sin. 

bottom of page