top of page
Birgit_underviser.jpg
Kurs 1.jpg

Årshjulet 2024


17.01 Styremøte 
06.02 Årsmøte Hedmark birøkterlag 
21.02 Styremøte 

13.02 Introduksjonskurs (informasjonskveld) 

20.02 Kompetansekurs, oppstart.  Går til 19.03

13.03 Styremøte 
20.03 Møte lokallagsledere - Hedmark Birøkterlag

05.04 Årsmøte Honningcentralen (for medlemmer)

06.04 Nybegynnerkurs, oppstart.  Utsettes, ikke nok påmeldte deltakere 

06.04 Årsmøte Norges birøkterlag 
17.04 Faglig møte for alle medlemmer

24.04 Styremøte 
25.05 Vårdag 
01.06 Kurs i dronningproduksjon

08.06 Mjødkurs 
??.?? Birøktens dag - Østerdalen birøkterlag 
19.06 Styremøte 
11.09 Styremøte 

21.09 Høstdag 
16.10 Styremøte (sukker refusjon) 
20.11 Styremøte (behandle årsmøtesaker) 
30.11 Tillitsmannsmøte Hedmark birøkterlag 

11.12 Årsmøte Ringsaker birøkterlag 

________________________________________

Aktiviteter tidligere år

90 års-jubileet 2021

6. november avholdt birøkterlaget jubileumsmiddag for medlemmer og innbudte gjester.

Det ble servert en 3-retters meny, med innslag av honning i alle rettene. 

Middag, Birgit Nordby ønsker velkommen

Morten Bull holder foredrag

Morten Bull holder foredrag om vårutvikling

Vertskapet

Vårdagen 2019

Dagen startet med foredrag med Roar Ree Kirkevold, som snakket om den nye boken sin. 

bottom of page