top of page
Biplass2.jpg

Biplasser

 

Det er viktig at alle biplassene er registrert med koordinater fordi:

  • hvis biene får smittsomme sykdommer er det viktig å kjenne plasseringen av bigårder i nærheten slik at vi kan redusere spredningen av sykdommen. Alle birøktere må derfor melde inn koordinatene for sine biplasser til Mattilsynet.

  • biplassene bør ikke plasseres for tett. Før du etablerer en ny biplass må du vite om det er andre biplasser i nærheten.

________________________________________

Melding om biplasser til Ringsaker Birøkterlag


Mattilsynet kan ikke offentliggjøre informasjonen som de får. Alle birøktere må derfor sende melding om koordinatene til sine biplasser til Ringsaker Birøkterlag.

Vi tar imot koordinater for biplasser i Ringsaker, Hamar og Løten.

Koordinatene skal angis som UTM - koordinater, sone 32. Det er enkelt å lese av disse korrdinatene på diverse internettbaserte kart, det enkleste er kanskje norgeskart.no eller norgeibilder.no

Bruk nærmeste hele meter. Det betyr at nord-koordinaten skal ha syv tall, øst-koordinaten skal ha seks tall.

Ringsaker Birøkterlag legger koordinatene inn i et Excel regneark og lager kart der biplassene er markert.

Send epost til Lars Gillerhaugen. lars@dbf.no med koordinatene for biplassene som du bruker.

bottom of page