top of page
topp-bilde-1.jpg

Ringsaker Birøkterlag i dag 

Ringsaker Birøkterlag ble stiftet 2. januar 1931.  

Laget har hatt ei fin utvikling de siste årene.

Antallet medlemmer er nesten fordoblet fra ca 30 til over 50.

Laget har mange engasjerte medlemmer og vi har stor aktivitet med kurs og faglige samlinger.

Mange medlemmer samarbeider om driften og utstyr.  

Birøktere mangler aldri tema å snakke om når de møtes.

Vedtekter

Virksomheten til Ringsaker Birøkter er nedfelt i vedtektene. 

  • Laget skal arbeide for interessene for birøkterne og særlig lagets medlemmer.

  • Alle personer kan bli medlemmer fra det året de fyller 18 år.

  • Selskaper kan ikke bli medlemmer i laget.

  • Årsmøtet er den høgeste myndigheten i Ringsaker Birøkterlag

  • Ringsaker Birøkterlag ledes av et styre med fem medlemmer som velges av årsmøtet.

Naturgrunnlaget

Geologien i Ringsaker er meget interessant og mangfoldig.

De næringsrike bergartene fra kambrium, ordovisium og silur gir grunnlag for et frodig landskap med et stort mangfold av planter.

Vi har også et gunstig klima i de lavere delene av innlandet.

Forholdene ligger godt til rette for birøkt i Ringsaker og de andre delene av Hedemarken

bottom of page